Industrialisatie

Momenteel is er een groot woningtekort in Nederland. Tegelijkertijd is er een tekort een personeel die deze woningen moeten gaan maken. Door te prefabriceren kan je met minder mensen, meer woningen bouwen.  In de fabriek van onze partner worden de modules onder geconditioneerde omstandigheden in elkaar gezet.

Mckinsey heeft berekend dat bij modulaire bouw 80 procent van de arbeid verplaatst kan worden van de bouwplaats naar de fabriekshal (Mckinsey, 2019). De laatste 20 procent is nodig om de modules op hun plek te krijgen en aan te sluiten. Het gedeelte dat in de fabriek plaatsvindt, is zonder verdere automatisering of mechanisering tweemaal zo productief als een conventionele bouwplaats.

Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat werken in een fabriekshal niet gevoelig is voor weersinvloeden en materiaal inkoop centraal geregeld kan worden. Hierdoor ligt het werk minder vaak stil. Tevens zorgt de standaardisatie van de handelingen ervoor dat de productiviteit verder kan toenemen.