Duurzaamheid

8% van de wereldwijde CO2-uitstoot is toe te schrijven aan de betonindustrie. Door met hout en andere duurzame grondstoffen te werken kunnen wij een positief aandeel hebben in het terugdringen van de klimaat problematiek.

Op het eerste oog lijkt het dan niet duurzaam om bomen te kappen en daar huizen van te bouwen. Echter kan door middel van goed beheer het juist duurzamer zijn om de volwassen bomen te kappen en ruimte te maken voor jongere bomen. Bomen nemen voornamelijk tijdens hun groeifase CO2 op en bereiken daarna een plateau waarbij er relatief weinig CO2 wordt opgenomen. Op het moment dat de gekapte volwassen bomen worden gebruikt voor het bouwen van huizen blijft de CO2 in het hout en ontstaat er ruimte voor jongere bomen om te groeien. Hierdoor wordt er op een verantwoorde wijze omgegaan met het bos en wordt er relatief meer CO2 uit de atmosfeer gehaald.

Door hout met een FSC-keurmerk te gebruiken zijn we er zeker van dat het hout dat wij gebruiken uit verantwoord beheerde bossen komt. Dit zorgt ervoor dat deze bossen op een duurzame manier beheerd worden. Nadat het hout is gebruikt in de woning kan het worden hergebruikt voor een nieuwe woning of een ander product. Dit maakt het mogelijk om tot een gesloten kringloop van bouwmaterialen te komen.